Konferencja FALENTY 2022

Zapraszamy na XV konferencję organizowaną wspólnie z Polskim Towarzystwem do Badań nad Rakiem Piersi "Przyszłość leczenia i pielęgnacji chorych na raka piersi w Polsce FALENTY 2022". 

 

ZAMIANA TERMINU - zamiast 31 marca - 2 kwietnia 2022 r., konferencja została przełożona na koniec 2022 r. Dokładny termin będzie znany w ciągu najbliższych tygodni.

Miejsce: Warszawa, Hotel Warsaw Plaza

Strona wydarzenia: www.konferencjafalenty.pl

 

Nadchodząca konferencja będzie trzecią polsko – amerykańską konferencją na temat raka piersi, w której swój udział potwierdzili wybitni specjaliści w diagnostyce i leczeniu chorych na raka piersi z Uniwersytetu Medycznego Maryland oraz Greenebaum Cancer Center.

 

Tematyka zbliżającej się konferencji, poświęcona będzie między innymi:

• postępom w diagnostyce patomorfologicznej raka piersi

• nowym trendom w chirurgii raka piersi

• ewolucji schematów terapeutycznych w raku piersi

• roli komunikacji we współpracy i opiece nad chorą

• zagadnieniom etycznym współczesnej onkologii

• oraz organizacji leczenia chorych na raka piersi w ramach „Breast Cancer Units”

 

Jesteśmy przekonani, że obecność wybitnych specjalistów zarówno z ośrodków amerykańskich jak

i polskich będzie okazją do wymiany doświadczeń i ciekawych dyskusji na temat poprawy opieki nad

chorymi na raka piersi.

 

Mamy nadzieję, że przygotowany program, zaproszeni wykładowcy i formuła wydarzenia spotkają się

z Państwa zainteresowaniem.

 

 

Biuro organizacji konferencji:

Delta Tour Sp. z o. o.

ul. Czerska 18

00-732 Warszawa

Osoba do kontaktu:

Marta Stankiewicz

+48 537 167 577

e-mail: konferencja@konferencjafalenty.pl