Bon Upominkowy - regulamin

Idelana propozycja dla firm, które pragną nagrodzić i zmotywować swoich pracowników, pratnerów biznesowych oraz klientów.

 

Jest to również znakomity prezent dla bliskiej osoby na różnego rodzaju okazje.

 

Ty decydujesz, na jaką kwotę zostanie wystawiony bon upominkowy, 

 

a osoba obdarowana decyduje o wyborze oferty!

 

Bon upominkowy można zrealizować na wszystkie usługi świadczone przez biuro podróży Delta Tour.

 

Zapraszamy!

 

Regulamin zakupu i realizacji bonów upominkowych w biurze podróży Delta Tour Sp. z o.o.

 

1.Definicja bonu upominkowego

a) Bon upominkowy – dokument wystawiony przez Delta Tour sp. z o.o., umożliwiający zakup określonych usług świadczonych przez Delta Tour Sp. z o.o., tj. zakup biletu lotniczego, kolejowego, ubezpieczenia podróży, wycieczki (Europa i świat) i rejsu wycieczkowego spośród oferty touroperatorów, z którymi biuro podróży Delta Tour Sp. z o.o. ma podpisane umowy oraz wycieczki „szytej na miarę”, dopasowanej do preferencji Nabywcy/Osoby obdarowanej.

b) Nabywca/Osoba obdarowana – każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna dysponująca wystawionym przez Delta Tour Sp. z o.o. bonem upominkowym, akceptująca postanowienia niniejszego Regulaminu.

c) Zakup bonu upominkowego – nabywca dokonuje płatności na dowolną kwotę odpowiadającą wartości wybranego bonu upominkowego. Za datę zakupu uważany jest dzień obciążenia rachunku wskazanego w pkt. 2a niniejszego Regulaminu, bądź zapłata gotówką lub kartą kredytową w siedzibie biura podróży Delta Tour Sp. z o.o.

d) Realizacja bonu upominkowego – wymiana przez osobę dysponującą bonem upominkowym na oferowane przez Delta Tour Sp. z o.o. usługi do kwoty ujętej na bonie upominkowym.


2. Nabycie bonu upominkowego

a) Warunkiem zakupu bonu upominkowego jest dokonanie płatności przelewem na wskazane konto:

Alior Bank S.A.

Nr konta PL 37 2490 0005 0000 4520 5037 9213

Delta Tour Sp. z o.o.

ul. Czerska 18, 00-732 Warszawa

lub zapłata gotówką, kartą kredytową w biurze podróży Delta Tour Sp z o.o. zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Czerskiej 18.


b) Po dokonaniu wpłaty bon upominkowy zostaje wystawiony przez Delta Tour Sp. zo.o. i przekazany w formie papierowej na adres wskazany przez Nabywcę oraz w formie e-mailowej na wskazany adres e-mail.


3. Realizacja i uprawnienie wynikające z bonu upominkowego:

a) Bon upominkowy wystawiany jest imiennie na daną osobę.

b) Bon upominkowy nie może być wykorzystany przez inną osobę.

c) Bon upominkowy jest ważny 180 dni od daty zakupu bonu upominkowego.

d) Ważność bonu upominkowego nie podlega przedłużeniu.

e) Aby skorzystać z bonu upominkowego należy skontaktować się telefonicznie lub e-mailowo z pracownikiem biura podróży Delta Tour. Po wyborze usługi, na którą zostanie wykorzystany bon upominkowy pracownik biura podróży Delta Tour Sp. z o.o. przedstawi Państwu oferty odpowiadające Państwa preferencjom.

f) Przy kontakcie e-mailowym należy przesłać skan bonu upominkowego, przy kontakcie osobistym należy okazać wersję papierową wystawionego bonu upominkowego.

g) Zakupiony bon upominkowy nie podlega zwrotowi.

h) Bon upominkowy nie jest środkiem płatniczym, nie podlega wymianie na gotówkę, nie może z niego być wydana reszta.

i) Osoba obdarowana zobowiązana jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub przelewem gdy wartość wybranej usługi jest wyższa od wartości przedstawionej na bonie upominkowym.

k) Bon upominkowy może być wykorzystany tylko jednorazowo. Nie ma możliwości jego podziału.

l) Osoba Obdarowana jest zobowiązana do okazania bonu upominkowego w momencie potwierdzania wybranej usługi oferowanej przez biuro podróży Delta Tour Sp. z o.o.

ł) Wszelkie reklamacje związane z zakupem usługi przy użyciu bonu upominkowego będą rozpatrywane w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez użytkownika. Reklamacje mogą być składane bezpośrednio w biurze podróży Delta Tour Sp. z o.o. lub e-mailowo na adres info@delta-tour.pl, nie później niż 24h od potwierdzenia usługi.


4. Postanowienia końcowe:

a) Biuro podróży Delta Tour Sp. z o.o. nie odpowiada za zgubione lub zniszczone bony upominkowe.

b) Niniejszy regulamin uważany jest za zaakceptowany przez Nabywcę bonu upominkowego z momentem dokonania zapłaty.